جملات کوتاه از بزرگان

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.

( مونتسکیو )

 

خوشبخت کسی است که راه قدردانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس می کند.

( گوته)

 

من دریافته ام که انسان هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد، همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

( ابراهام لینکن )

برای نیل به خوشبختی هیچ راهی خطاتر از لذت طلبی و کوشش برای درک عیش و نوش و خوشی های عالم نیست.

( ارتور شوپنهاور )

 

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست.

( موریس متر لینگ)

 

خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی آنکه خود داشته باشیم ، دیگران را از آن برخوردار کنیم.

( کارمن سیلوا)

 

خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد و به خود می گوید :

من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.

( درایدن)

 

بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند؛ مانند کسی که کلاه خود را که روی سرش می باشد ، می جوید!

( لناو)

 

انسان در آغوش خوشبختی ، خوشبختی را جستجو می کند!

( دشتی)

 

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند ، خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است.

( اندره موروا)

 

یکی از راه های خوشبختی این است که شخص نسبت به کوچکترین نعمت ها شکر گذار باشد.

( هرشل)

 

به دست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

( لوسیا)

 

انسان برای خوشبختی خلق شده و خوشبختی از راه کار مفید حاصل می شود.

( ساموئل اسمایلز)

 

به عقب نگاه نکنید

ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید.

( ساچل پیچ)

 

خوشبختی چیزی نیست که آن را حس کنیم

فقط باید آن را به یاد بیاوریم.

( اوسکارو ایلد)

 

این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد

بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد.

 ( ویلیام شکسپیر )

 

/ 0 نظر / 19 بازدید