!بعضی وقتها باید تا نهایت آرامش گریست

گفتگو با خدا

INTERVIEW WITH GOD

گفتگو با خدا

.

.

.

 

() سيب سرخ        ادامه مطلب        شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧ - yass

دو خط موازی !

دو خط موازى زاییـده شدند .

پسرکى در کلاس درس آنها را روى کاغذ کشید ، آن وقت دو ‏خط موازىچشمشــان به هم افتاد و در همان یک نگاه قلبشـان تپیـد و مهر یکدیگر را در ‏سینه جای دادند ...

خط اولى گفت : ما مى توانیم زندگی خوبی داشته باشیم و خط دومی ‏از هیجان لــرزید. خط اولی ادامه داد : و خانه اى داشته باشیم در یک صفحه دنج کـاغذ ، من روزها کار میکنم. می توانم بروم خط کنار یک جاده دور افتاده و متروک شوم ، یا خط کنار ‏یک نردبان ...

خط دومی گفت: من هم می توانم خط کنار یک گلدان چهار گوش گل سرخ ‏شوم ، یا خط یک نیمکت خالی در یک پارک کوچک و خلوت .

خط اولی گفت: چه شغل شاعـــرانه اى و حتمأ زندگی خوشی خواهیــم داشـت ...

در همین لحظه معلم فریاد زد: دو خط موازی هرگز به هم نمیرسند و بچه ها تکرار ‏کردند: دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی رسیدند.

دو خط موازی لـرزیدند ، به همدیگــر نگـاه کردند و خط دومی زد زیر گریـه.

خط اولی گفت: نه این امکان ندارد ، حتمأ یک راهی پیدا می شود.

خط دومی گفت: ‏شنیدی که چه گفتند؟ هیچ راهی وجود ندارد. ما هیچ وقت به هم نمی رسیم و دوباره ‏زد زیر گریه ...

خط اولی گفت: نباید نا امید شد، ما از این صفحه کاغذ خارج می شویم و ‏دنیا را زیر پا می گذاریم ، بالاخره کسی پیدا می شود که مشکل ما را حل کند.

خط دومی ‏آرام گرفت و اندوهناک از صفحه کاغذ بیرون خزیدند ، از زیردر کلاس گذشتند و وارد حیاط ‏شدند و از آن لحظه به بعد سفرهای دو خط موازی شروع شد ...

آنها از دشتها ‏گذشتند ..... ،

از صحراهای سوزان ..... ،

از کوههای بلند ..... ،

از دره های عمیق .......،

از دریاها ....... ،

از شهرهای شلوغ و

سالها گذشت ...

آنها دانشمندان زیادی را ملاقات کردند ، ریاضیدان به آنها گفت: این محال است!!! هیچ ‏فرمولی شما را به هم نخواهد رساند، شما همه چیز را خراب می کنید !

فیزیکدان گفت: ‏بگذارید از همین الآن نا امیدتان کنم! اگر می شد قوانین طبیعت را نادیده گرفت، دیگر ‏دانشی به نام فیزیک وجود نداشت ...!

پزشک گفت: از من کاری ساخته نیست، دردتان بی ‏درمان است!

شیمی دان گفت :  شما دو عنصر غیر قابل ترکیب هستید و اگر قرار باشد با ‏یکدیگر ترکیب شوید ، همه مواد خواص خود را از دست خواهند داد !

ستاره شناس ‏گفت : شما خودخواه ترین موجودات روی زمین هستید، رسیدن شما به هم مساوی ‏است با نابودی جهان! دنیا به هم میریزد و سیـارات از مدار خارج می شوند !کرات با ‏هم تصادف میکنند و نظام دنیا از هم می پاشد !چون شما یک قانون بزرگ را نقض کرده ‏اید ...

فیلسوف گفت: متاسفم... جمع نقیضین محــال است !!!

و بالآخره به کودکی رسیدند و کودک فقط سه جمله گفت :

شما به هم میرسید ، اما نه در ‏دنیاى واقعیات ، آن را در دنیاى دیگری جستجو کنید ...

دو خط موازی او را هم ترک کردند ‏و باز هم به سفرهایشان ادامه دادند، اما حالا یک چیز داشت در وجودشان شکل می گرفت: ‏‏« آنها کم کم میل به هم رسیدن را از دست میدادند. »

خط اولی گفت: این بی ‏معنی است !

خط دومی گفت:چی بی معنی است؟!

خط اولی گفت:این که به هم ‏برسیم!!!

خط دومی گفت: من هم همینطور فکر میکــنم! و آنها به راهشان ادامه دادند ...

روزی به یک دشت رسیدند ، یک نقاش میان سبزه ها ایستاده بود و نقاشی می کرد ...

خط ‏اولی گفت : بیـا وارد آن بوم نقاشی شویم و از این آوارگی نجات پیــدا کنیم !

خط دومی گفت: شاید ما هیچوقت نباید از آن صفحه کاغذ بیرون می آمدیم !

خط اولی ‏گفت : در آن بوم نقاشی حتمأ آرامش خواهیم یافت...

و آن دو وارد دشت شـدند ، روی دست ‏نقاش رفتند و بعد روی قلمش...

نقاش فکری کرد و قلمش را حرکت داد و آنها ؛ دو ریل قطار شدند که از دشتی می گذشت و آنجا که خورشید سرخ آرام آرام ‏پایین می رفت ، سر دو خط موازی عاشقانه به هم می رسید!

() سيب سرخ        ادامه مطلب        جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ - yass

لبخند

لبخند

بسیاری  از مردم کتاب "شاهزاده کوچولو " اثر اگزوپری را می شناسند. اما شاید همه ندانند که او خلبان جنگی بود و با نازیها جنگید وکشته شد

قبل از شروع جنگ جهانی دوم اگزوپری در اسپانیا با دیکتاتوری فرانکو می جنگید . او  تجربه های حیرت آو  خود را در مجموعه ا ی به نام لبخند گرد آوری کرده است . در یکی از خاطراتش می نویسد که او را اسیر کردند و به زندان انداختند او که از روی رفتارهای خشونت آمیز نگهبانها حدس زده بود که روز بعد اعدامش خواهند کرد مینویسد :

  مطمئن بودم که مرا اعدام خواهند کرد به همین دلیل بشدت نگران بودم . جیبهایم را گشتم تا شاید سیگاری پیدا کنم که از زیر دست آنها که حسابی لباسهایم را گشته بودند  در رفته باشد یکی پیدا کردم وبا دست های لرزان آن را به لبهایم گذاشتم ولی کبریت نداشتم . از میان نرده ها به زندانبانم نگاه کردم . او حتی نگاهی هم به من نینداخت درست مانند یک مجسمه آنجا  ایستاده بود . فریاد زدم "هی رفیق  کبریت داری؟!"

به من نگاه کرد شانه هایش را بالا انداخت وبه طرفم آمد . نزدیک تر که آمد  و کبریتش را روشن کرد  بی اختیار نگاهش به نگاه من دوخته شد .لبخند زدم ونمی دانم چرا؟ شاید از شدت اضطراب،   شاید به خاطر این که خیلی به او نزدیک بودم و نمی توانستم  لبخند نزنم . در هر حال لبخند زدم وانگار نوری فاصله بین دلهای ما را پر کرد میدانستم که او به هیچ وجه چنین چیزی را نمی خواهد ....

ولی گرمای لبخند من از میله ها گذشت وبه او رسید و روی لبهای او هم لبخند شکفت . سیگارم را روشن کرد ولی نرفت و همانجا ایستاد مستقیم در چشمهایم نگاه کرد و لبخند زد 

من حالا با علم به اینکه او نه یک  نگهبان زندان که یک انسان است به او لبخند زدم نگاه او حال و هوای دیگری پیدا کرده بود .

پرسید: " بچه داری؟ " با دستهای لرزان کیف پولم را بیرون آوردم وعکس اعضای خانواده ام را   به او نشان دادم وگفتم :" اره ایناهاش "

او هم عکس بچه هایش را به من نشان داد ودرباره نقشه ها و آرزوهایی که برای آنها داشت برایم صحبت کرد. اشک به چشمهایم هجوم آورد . گفتم که می ترسم دیگر هرگز خانواده ام را نبینم.. دیگر نبینم که بچه هایم چطور بزرگ می شوند . چشم های او هم پر از اشک شدند. ناگهان بی آنکه که حرفی بزند . قفل در سلول مرا باز کرد ومرا بیرون برد. بعد هم مرا بیرون زندان و جاده پشتی آن که به شهر منتهی می شد هدایت کرد نزدیک شهر که رسیدیم تنهایم گذاشت و برگشت بی آنکه کلمه ای حرف بزند.

  یک لبخند زندگی مرا نجات داد ...

  بله لبخند بدون برنامه ریزی بدون حسابگری لبخندی طبیعی  زیباترین پل ارتباطی آدم هاست ما  لایه هایی را برای حفاظت از خود می سازیم . لایه مدارج علمی و مدارک دانشگاهی ، لایه موقعیت شغلی واین که دوست داریم ما را آن گونه ببینند که نیستیم . زیر همه این لایه ها  من حقیقی وارزشمند نهفته است

من ترسی ندارم از این که آن را روح بنامم من ایمان دارم که روح های انسان ها است که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و این روح ها با یکدیگر هیچ خصومتی ندارد. متاسفانه روح ما در زیر لایه هایی ساخته و پرداخته خود ما که در ساخته شدنشان دقت هولناکی هم به خرج می دهیم ما از یکدیگر جدا می سازند و بین ما فاصله هایی را پدید می آورند وسبب تنهایی و انزوایی ما می شوند.

  داستان اگزوپری داستان لحظه جادویی پیوند دو روح است

آدمی به هنگام عاشق شدن ونگاه کردن  به یک نوزاد این پیوند روحانی را احساس می کند. وقتی کودکی را می بینیم چرا لبخند می زنیم؟ چون انسان را پیش روی خود می بینیم که هیچ یک از لایه هایی را که نام بردیم  روی من طبیعی خود نکشیده است و با هم وجود خود و بی هیچ شائبه ای به ما لبخند می زند و آن روح کودکانه درون ماست که در واقع به لبخند او پاسخ می‌دهد...

() سيب سرخ        ادامه مطلب        جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ - yass

جملات کوتاه از بزرگان

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.

( مونتسکیو )

 

خوشبخت کسی است که راه قدردانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس می کند.

( گوته)

 

من دریافته ام که انسان هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد، همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

( ابراهام لینکن )

برای نیل به خوشبختی هیچ راهی خطاتر از لذت طلبی و کوشش برای درک عیش و نوش و خوشی های عالم نیست.

( ارتور شوپنهاور )

 

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست.

( موریس متر لینگ)

 

خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی آنکه خود داشته باشیم ، دیگران را از آن برخوردار کنیم.

( کارمن سیلوا)

 

خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد و به خود می گوید :

من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.

( درایدن)

 

بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند؛ مانند کسی که کلاه خود را که روی سرش می باشد ، می جوید!

( لناو)

 

انسان در آغوش خوشبختی ، خوشبختی را جستجو می کند!

( دشتی)

 

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند ، خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است.

( اندره موروا)

 

یکی از راه های خوشبختی این است که شخص نسبت به کوچکترین نعمت ها شکر گذار باشد.

( هرشل)

 

به دست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

( لوسیا)

 

انسان برای خوشبختی خلق شده و خوشبختی از راه کار مفید حاصل می شود.

( ساموئل اسمایلز)

 

به عقب نگاه نکنید

ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید.

( ساچل پیچ)

 

خوشبختی چیزی نیست که آن را حس کنیم

فقط باید آن را به یاد بیاوریم.

( اوسکارو ایلد)

 

این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد

بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد.

 ( ویلیام شکسپیر )

 

() سيب سرخ        ادامه مطلب        جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ - yass

شروع دوباره !

سلام دوستان

من برگشتم.

هوراااااااااااااااااااااااااااااااا خجالت

() سيب سرخ        ادامه مطلب        جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ - yass

چند جمله قشنگ !

بابا نان نداد... بابا نمیتونه که واسه بچه هاش نان بیاره... بابا از بچه هاش خجالت کشید...  

 امین از اکرم جدا شد ... امین نامردی کرد زد زیر قولش ... اکرم تنها شد...  

کبری بالاخره تصمیمشو گرفت... تصمیم گرفت واسه اینکه دیگه گشنه نمونه بره پیش امیرای دبی... کبری رفت... کبری دیگه برنگشت...مامانش سکته کرد مرد .

حسنک همه ی گاو و گوسفنداشو فروخت تا خرج دوا دکتر مامانشو جور کنه... حسنک دیگه گاو و گوسفندی نداره که براش ما ما و بع بع کنن... حالا حسنک مونده و یه مادر پیر و مریض...  

 کوکب خانم ماست و کره و پنیر نداشت که بذاره رو سفره... کوکب خانم خونه ایی نداره که هرروز اونو تمیزکنه...

آن مرد زیر باران نیامد... آن مرد خیلی وقته که معتاد شده و افتاده گوشه ی خونه...

چوپان دروغگو خیلی وقته که دیگه دروغ نمیگه اما هیشکی باور نمیکنه... اینجا کسی نمیگه که آدما میتونن خوب بشن که آدما میتونن عوض بشن... هیشکی نمیخواد قبول کنه که چوپان دروغگو دیگه دروغ نمیگه...

دهقان فداکار رفت جنگ... رفت که از مملکتش دفاع کنه...رفت که غیرتشو نشون بده رفت و دیگه برنگشت...

یه جمله ی قشنگ: آرامش را از کودکان بیاموزید. ببینید چگونه آنها درست در همان لحظه ایی که هستند زندگی میکنند و لذت میبرند ! وانمود کنید شما هم می توانید مثل آنها باشید.

یه جمله ی قشنگ  با خودت تکرار کن : من به آینده علاقه دارم زیرا بقیه ی عمرم را باید در آن بگذرانم.

() سيب سرخ        ادامه مطلب        پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ - yass

طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران !!

f3su4o
شروع ترم


2vuc754
یک هفته بعد از شروع ترم

2anww4
دو هفته بعد از شروع ترم

2q8rivq
قبل از میان ترم

143fjty
در طول امتحان میان ترم

20959mr
بعد از امتحان میان ترم

344cd5l
قبل از امتحان پایان ترم

ehesxt
اطلاع از برنامه پایان ترم

9r3q8i
7 روز قبل از پایان ترم

122osw6
6 روز قبل از پایان ترم

ogjree
5 روز قبل از پایان ترم

iy0hkz
4 روز قبل از پایان ترم

167429v
2 روز قبل از پایان ترم

2lj6nna
1 روز قبل از پایان ترم

xm1xe8
شب قبل از امتحان

iwrdwy
1 ساعت قبل از امتحان

69j7yx
در طول امتحان

4hqjar
هنگام خروج از سالن امتحان

20959mr
بعد از امتحان

() سيب سرخ        ادامه مطلب        پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ - yass

دانستنی های عجیب و خوندنی !

- هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از 9 بار تا کرد.

- در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است به اندازه ای سنگ به کار رفته که می توان با آن دیواری اجری به ارتفاع 50 سانتی متر در دور دنیا ساخت.

- هر سال از 600/557/31 ثانیه تشکیل شده است.

- بزرگترین گل جهان فلوزیا نام دارد.

- بیشترین ضربان قلب را قناری ها با1000بار در دقیقه و کمترین را فیل با 27 بار در دقیقه دارد.

- اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا 97000 کیلومتر می شود.

- سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت ان در هواست.

- وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می نشیند میله فولادی به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم می شود.

- نور خورشید فقط تا عمق 400متری آب دریا نفوذ می کند.

- امریکا تا 50 میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد.

- عدد 2520 را می توان بر اعداد 1 تا10 تقسیم نمود بدون انکه خارج قسمت کسری داشته باشد.

- فشار در مرکز خورشید تقریبا 700 میلیون تن بر 452/6 سانتی مترمربع است.

- طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.

- شیشه در ظاهر جامد به نظر می رسد ولی در واقع مایعی است که بسیار کند حرکت می کند.

- داغ ترین نقطه کره زمین در دالول اتیوپی است. در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به 94 درجه فارنهایت می رسد.

- آبشار آنجل در ونزوئل20 بار بلندتر از ابشار نیاگارا است.

  - یک لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است.
  
- 30 برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند.

 

- نزدیکترین ستاره به زمین بعد از خورشید الفامنچوری است که فاصله ان تا زمین 3/4سال نوری است.

- تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است.

- فلز اوسمیم سنگین ترین ماده روی زمین است.

- ایا می دانید ۶۰٪ از ماهواره های جهان نظامی و ۴۰٪ بقیه غیرنظامی است.

- در هر ثانیه بیش از ۵۰۰۰ بیلیون بیلیون الکترون به صفحه تلویزیون بر خورد می کند و تصویری را که شما تماشا می کنید به وجود می اورد.

- بیل گیتس در هر ثانیه 250 دلار آمریکا درامد داره، یعنی 20 میلیون دلار در روز و 8/7 میلیارد دلار در سال.

- گزنه برای درمان رماتیسم، درد کمر در ناحیة دمبالچه، درد لگن خاصره (درد اعصاب کمر) و نیز درمان بیماری های مثانه، مجاری ادراری و کلیه بسیار مفید است.

- ایا می دانید شانس شبیه بودن دو اثر انگشت یک به ‫64 میلیارد است‌.‏

- اگر امواج ماورای صوت را به قسمت محدودی از فضا که در ان گرد و غبار و یا ذرات دود سیگار موجود باشد بتابانیم این ذرات با سرعت رسوب می کنند.

- ایا می دانستید درجه حرارت بالاترین قسمت یک شعله به 1540 درجه می رسد در حالی که پایین ترین قسمت ان فقط 300درجه حرارت دارد.

 - در تقسیمات لشگری به ده هزار سرباز، تومان گفته و فرمانده آن را امیر تومان می نامند.

 - نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم گردد عبادت های دیگر هم قبول می شود.

  - جاهایی که نماز خواندن مکروه است:

حمام، زمین نمک زار، مقابل انسان، مقابل دربی که باز است، مقابل قبر، در قبرستان و رو بروی اتش.

- ایا می دانید سجده بر توتون جایز است.

- نماز مستحبی را می توان در حال راه رفتن و سواری خواند گر چه رو به قبله هم نباشی.

- ایا می دانید که تقریبا یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی اخر وقت نماز مغرب و عشا است.

() سيب سرخ        ادامه مطلب        پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ - yass

اسم شرکت های مهم کامپیوتری چگونه انتخاب شده!؟

Apple

میوه مورد علاقه استیو جابز مؤسس و بنیانگذار شرکت اپل، سیب بود و بنابراین اسم شرکتش را نیز اپل (به معنی سیب ) گذاشت.

 

 Adobe

اسم رودخانه ای که از پشت منزل مؤسس آن، جان وارناک، عبور می‌کند.
 

Google

گوگل در ریاضی نام عدد بزرگی است که تشکیل شده است از عدد یک با صد تا صفر جلوی آن. مؤسسین سایت و موتور جستجوی گوگل به شوخی ادعا می‌کنند که این موتور جستجو می‌تواند این تعداد اطلاعات (یعنی یک گوگل اطلاعات ) را مورد پردازش قرار دهد

 

Cisco

مخفف شده کلمه سان فرانسیسکو است که یکی از بزرگترین شهرهای امریکا است.

 
HP

این شرکت معظم توسط دو نفر بنام های بیل هیولت و دیو پاکارد تأسیس شد. این دو نفر برای اینکه شرکت هیولد پاکارد یا پاکارد هیولت نامیده شود مجبور به استفاده از روش قدیمی شیر یا خط شدند و نتیجه هیولد پاکارد از آب در آمد .

 

 Hotmail

این سایت یکی از سرویس دهندگان پست الکترونیکی به وسیله صفحات وب است. هنگامی که مدیر پروژه برنامه می خواست نامی برای این سایت انتخاب کند علاقه‌مند بود تا نام انتخاب شده اولاً مانند سایر سرویس دهندگان پست الکترونیک به کلمه mail ختم شده و دوماً برروی وبی بودن آن نیز تأکید شود Html بنابراین این نام را انتخاب کرد.

 

 Microsoft

MICROcomputer SOFTwaree

نام شرکت ابتدا به صورت بالا نوشته می‌شد ولی به مرور زمان به صورت فعلی در آمد.که مخفف است. دلیل نامگذاری شرکت به این اسم نیز آن است که بیل گیتس مؤسس شرکت آن را با هدف نوشتن و توسعه نرم افزارهای میکروکامپیوتر ها تأسیس کرد.
 

 Intel

INTergrated Electronicss

از آنجایی که این شرکت از بدو تأسیس با تأکید روی ساخت مدارات مجتمع ایجاد شد نام آن را یا به طور مختصر INTEL نهادند.

 

Oracle

مؤسس شرکت اوراکل یعنی لری الیسون و باب اوتس قبل از تأسیس شرکت روی پروژه‌ای برای CIAA کار می‌کردند . این پروژه که اوراکل نام داشت بنا بود تا با داشتن مقادیر زیادی اطلاعات بتواند جواب تمام سؤال‌های پرسیده شده توسط اپراتور را با مراجعه به مخزن اطلاعات بدهد. اوراکل در اساطیر یونانی الهه الهام است. این دو نفر پس از پایان این پروژه شرکتی تأسیس کرده و آن را به همین اسم نامگذاری کردند

 

 Motorola

شرکت موتورولا با هدف درست کردن بی سیم و رادیوی اتومبیل کار خود را آغاز کرد. از آنجاییکه مشهورترین سازنده بی سیم و رادیو های اتومبیل در آن زمان شرکت victoria بود مؤسس این شرکت یعنی آقای پال کالوین نیز اسم شرکتش را موتورولا گذاشت تا علاوه بر داشتن مشابهت اسمی کلمه موتور نیز به نوعی در اسم شرکتش وجود داشته باشد.
 

 Sony

از کلمه لاتینSonus  به معنای صدا مشتق شده است.

 

 Red Hat

 

مؤسس شرکت آقای مارک اوینگ در دوران جوانی از پدربزرگش کلاهی با نوارهای قرمز و سفید دریافت کرده بود ولی در دوران دانشگاه آن را گم کرد . زمانی که اولین نسخة این سیستم عامل آماده شد مارک اوینگ آن را همراه با راهنمای کاربری نرم افزار در اختیار دوستان و هم دانشگاهیش قرار دارد. اولین جمله این راهنمای کاربری، درخواست برای تحویل کلاه قرمز گم شده بود.
 

Xerox

 

کلمه Xer در زبان یونانی به معنای خشک است و این برای تکنولوژی کپی کردن خشک در زمانی که اکترا کپی کردن به روشهای فتوشیمیایی انجام می‌گرفت فوق العاده حائز اهمیت بود.

 

 

SUN

Standford Univercity Network

این شرکت معظم توسط چهار تن از فارغ التحصیلان دانشگاه استانفورد تأسیس شد. ومخفف عبارت بالا می‌باشد.

 

 Yahoo

این کلمه برای اولین بار در کتاب سفرهای گالیور مورد استفاده قرار گرفته و به معنی شخصی است که دارای ظاهر و رفتاری زننده است . مؤسسین سایت جری یانگ و دیوید فیلو نام سایتشان را Yahoo گذاشتند چون فکر می کردند خودشان هم این طوری هستند

() سيب سرخ        ادامه مطلب        پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ - yass

توصیه هایی برای سادیسمی شدن !

- به خواستگاری دختر استادی  که 3 بار شما را از درسش انداخته  بروید  !

 - شب عروسیتان ، موقع عروس کشون ، عروس را سوار موتور هندا کنید و تک جفپا رو زین هم بزنید ! 

- خودتان یواشکی چرخ ماشین دختر خانوم مورد علاقه تان را پنچر کنید و خودتان هم ، فردین وار ، برایش لاستیک را تعویض نمایید !

 - در میهمانی ، به بچه های فامیل بگویید ، هرکی بتونه انگوشتشو ببره توی پریز برق ، جایزه داره !
- جلو اداره پلیس اقدام به فروش CDهای غیر مجاز نمایید !
 
- فلش مموری خودرا پر از انواع ویروس های خفن کنید و بدهید به دوستانتان و بگویید سانسورهای فیلم یانگوم توشه !
- وسط بازی پرسپولیس و استقلال ، الکی زنگ بزنید به بچه محلاتون و بگویید که همسایه بغلی داره شله سطلی می ده !
 
- نصف شب صدایتان را تغییر دهید و به مادرتان زنگ بزنید و بگویید من هستی هستم و سراغ پدرتان را بگیرید !
 
- برای جلوگیری از زیاد حرف زدن همسرتان روی رژ لب او چند قطره چسب قطره ای بریزید !
 
- جوراب را روی کفش بپوشید !
- یک قاشق مرگ موش خودتان بخورید و یک قاشق هم به موش خانگیتان بدهید و بعد منتظر شوید که ببینید کدام یکیتان زودتر می میرید !
 
- در داخل استخر بدون آب شیرجه بزنید که خیس نشوید !
- با گرمکن ورزشی بروید خواستگاری تا بفهمند که شما ورزشکارید !
 
- ماشین همسایتان را بدزید و اگر شما را گرفتند ، بگویید : الیاس بهم گفت که اگر ندزدی ، باباتو با تریلی زیر می گیرم !
- برای افراد دارای اختلالات روحی ? روانی ، توصیه هایی برای سادیسمی شدن را بخوانید !
 
- وسط تابستان کفش صندل را با جوراب کاموایی بپوشید !
 
- با شرت مامان دوز در استخر شنا کنید !
 
- به همسرتان در روز تولدش کفن هدیه بدهید !
 
- روز دامادیتان موهایتان را با شماره چهار بزنید !
 
- پولهایی که در خیابان , مردم جلوی فقیر ریختند را جمع کنید و داخل صندوق صدقات بریزید !
 
- دو روز قبل از امتحان جزوه همکلاسیتان را بگیرید و دو روز بعد از امتحان به او پس دهید !
 
- زنگ در خانه خودتان را بزنید و فرار کنید !
 
- ژله را با نی بخورید !
 
- در هوای گرم تابستان , عسل و خربزه و زعفران را با هم مخلوط کنید و میل بفرمایید !
 
- در روز بازی استقلال و پرسپولیس، لباس سر تا پا قرمز بپوشید و بروید درست در وسط طرفداران استقلال بنشینید و تا می توانید به آبی ها با صدای بلند بد و بیراه بگویید !

() سيب سرخ        ادامه مطلب        پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ - yass

free web counter